U bent hier

Algemeen

Op de WILMA Softwarecatalogus staat het (verwachte) softwareaanbod van leveranciers voor de waterschappen en hoe de waterschappen deze gebruiken. Leveranciers geven per softwareproduct aan wat de globale functionaliteit is, welke pakketversies er zijn, de status hiervan, wanneer de distributie is gestart en wat voor technologie het betreft. Ook wordt hier aangegeven voor welke referentiecomponenten het pakket geschikt is.

Wanneer waterschappen hun applicatielandschap hebben ingevoerd, wordt deze automatisch geplot op de WILMA referentiecomponentenkaart.

Naast de applicaties kunnen koppelingen tussen applicaties onderling en met Landelijke Voorzieningen worden vastgelegd. Daarmee wordt een gestructureerd overzicht van het applicatielandschap en koppelingen in kaart gebracht.

 

Waarvoor kun je de WILMA Softwarecatalogus gebruiken?

De WILMA Softwarecatalogus wordt gebruikt bij ICT-vervangings- of investeringsvraagstukken binnen een waterschap. Het ingevoerde applicatielandschap en koppelingen kunnen worden vergeleken met andere waterschappen. Kennis uitwisselen wordt hierdoor nog makkelijker. 

De softwarecatalogus kan door een waterschap worden ingezet voor:

  • marktoriëntatie voor nieuwe of vervangende software;
  • eigen applicatielandschap vergelijken met andere waterschappen;
  • contact leggen met waterschappen met interessant productportfolio;
  • het plannen van ICT-vervangingen;
  • het opstellen van een programma van eisen;
  • het beoordelen van offertes;
  • het bespreken van meningsverschillen met de leverancier over wat is afgesproken en wat is geleverd.

ICT-leveranciers kunnen dankzij de WILMA Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op ondersteuning van nieuwe standaarden. 

 

Doorontwikkeling

De WILMA Softwarecatalogus wordt continu doorontwikkeld. 

 

Heb je vragen, neem dan contact op met WSWC@hetwaterschapshuis.nl