U bent hier

Aanmelden als leverancier

De WILMA Softwarecatalogus is het online informatiesysteem waarin het gebruikte softwareaanbod voor de waterschappen is te vinden. Per softwareproduct staan de functies en standaarden aangegeven die het pakket ondersteunt. Voor jou als leverancier bestaat de mogelijkheid om hierin je productplanning bij te houden. Hiertoe stellen we een leveranciersconvenant op.

Als leverancier kun je je aanmelden door de volgende gegevens te sturen naar WSWC@hetwaterschapshuis.nl:

  • Volledige organisatienaam
  • Naamsvermelding van je organisatie ten behoeve van de softwarecatalogus
  • Naam contactpersoon
  • Functie
  • Telefoonnummer contactpersoon
  • E-mailadres contactpersoon (geen algemeen adres)
  • URL van de website

Om te kunnen deelnemen aan de softwarecatalogus controleren wij of de leverancier voldoet aan de richtlijnen van de softwarecatalogus, namelijk dat de leverancier software aanbiedt voor de waterschappen. Bij vragen nemen wij contact met je op.

Om de kwaliteit van de gegevens in de softwarecataloguste garanderen, gelden de volgende spelregels voor leveranciers:

  • De leverancier is verantwoordelijk voor zijn eigen informatie en gebruikersbeheer binnen de softwarecatalogus.
  • De softwarecatalogus toetst met enige regelmaat het gebruik van de softwarecatalogus door de leverancier en de kwaliteit van de gegevens. Hierbij verwachten we dat de leverancier minimaal één pakket heeft opgevoerd, zodat waterschappen deze kunnen opvoeren in hun administratie.
  • Indien het vermoeden is dat de informatie niet meer op orde is, heeft de softwarecatalogus het recht de informatie uit de softwarecatalogus te verwijderen. Hiervan wordt de leverancier eerst op de hoogte gebracht voordat er tot actie wordt overgegaan.

Dit alles met het doel de informatie in de softwarecatalogus actueel te houden.