U bent hier

Deelnemende waterschappen

Alle 21 waterschappen, Het Waterschapshuis, Informatiehuis Water, de Unie van Waterschappen en een aantal belastingsamenwerkingsverbanden zullen deelnemen in de WILMA Softwarecatalogus. Dit gebeurt op geleidelijke wijze. Er zijn waterschappen die al hun applicaties al hebben ingevoerd in de WILMA Softwarecatalogus en andere waterschappen zijn nog volop bezig hun gegevens te verwerken.  

 

Aangesloten (groene ster in onderstaande afbeelding)

 1. Hoogheemraadschap van Delfland                                                                                                          
 2. Waterschap Hollandse Delta
 3. Waterschap Noorderzijlvest
 4. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 5. Waterschap Rijn en IJssel
 6. Waterschap Rivierenland
 7. Waterschap Zuiderzeeland
 8. Hoogheemraadschap van Rijnland
 9. Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
 10. Het Waterschapshuis
 11. Informatiehuis Water
 12. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 13. Waterschap Brabantse Delta
 14. Waterschap Limburg
 15. Unie van Waterschappen
 16. Waterschap Aa en Maas
 17. Waterschap Hunze en Aa's
 18. Waterschap De Dommel
 19. Waterschap Vallei en Veluwe
 20. Waterschap Drents Overijsselse Delta
 21. Waterschap Vechtstromen
 22. Wetterskip Fryslan
 23. Waterschap Scheldestromen
 24. SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing & Waardebepaling), een belastingsamenwerkingsverband van 13 gemeenten en waterschap Hollandse Delta
 25. Waterschapsbedrijf Limburg

 

Onder handen (gele ster in onderstaande afbeelding)

 1. Waternet
 2. STOWA
waterschappen WSWC 16 apr.png

waterschappen WSWC 16 april 2021