U bent hier

Gebruikershandleiding Raadpleger

 

 

Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in de WILMA Softwarecatalogus wil zoeken en raadplegen. De waterschapsgegevens zijn echter alleen te raadplegen voor ingelogde beheerders en raadplegers van de waterschappen.

Alles is te vinden onder zes items:

 • Inloggen
 • Informatie
 • Handleidingen
 • Inhoud
 • Inloggen -> Mijn Softwarecatalogus
 • Inloggen -> Alle waterschappen

 

Inloggen

De leveranciersinformatie in de WILMA Softwarecatalogus is openbaar. De specifieke informatie voor waterschappen is alleen toegankelijk voor gebruikers van de waterschappen (beheerders en raadplegers). Om als gebruiker van een waterschap zoveel mogelijk informatie te kunnen raadplegen is het belangrijk om in te loggen. Dit doe je door te klikken op “Inloggen” rechts boven in de menubalk. Vul hier de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) in die je hebt ontvangen.

Heb jij nog geen inloggegevens maar wil je de waterschapsgegevens wel raadplegen, vraag op wie de Single Point of Contact (SPOC) van je waterschap is door een mail te sturen naar wswc@hetwaterschapshuis.nl. Je eigen SPOC kan je dan toevoegen als raadpleger van je waterschap.

Na het inloggen kom je direct in het pakketoverzicht van je waterschap. Je kunt alleen raadplegen. Beheerders kunnen hun pakketoverzicht ook invullen of bijwerken. Hoe dit werkt, kun je lezen in de handleiding: Gebruikershandleiding Beheerder.

 

ALGEMEEN TOEGANKELIJKE INFORMATIE

 

Informatie

 • Aanmelden als waterschap

Alle waterschappen hebben minimaal één account. Wil jij ook toegang tot de WILMA Softwarecatalogus, dan kun je inloggegevens opvragen bij de beheerder van je waterschap. 

 

Handleidingen

Door te klikken op “Handleidingen” krijg je de volgende keuzes:

 • Algemeen

Hier staat een korte beschrijving van het doel en de werking van de WILMA Softwarecatalogus.

 • Gebruikershandleiding Raadpleger

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van waterschappen en geeft inzicht in de mogelijkheden van de WILMA Softwarecatalogus.

 • Gebruikershandleiding Beheerder

Deze handleiding beschrijft hoe je het applicatieportfolio van een waterschap opvoert in de WILMA Softwarecatalogus en hoe je een kaart genereert met daarop de eigen applicatieportfolio geplot op de referentiecomponenten.  

 

Inhoud

Door te klikken op “Inhoud” zie je een menu met daarin de verschillende overzichten van informatie die beschikbaar zijn in de WILMA Softwarecatalogus.

 • Alle pakketten

In het overzicht “Alle pakketten” staan alle pakketten die zijn geregistreerd door de leveranciers. Door middel van de zoekfunctie kun je direct zoeken naar het betreffende pakket. Het is een “full-text-search”, d.w.z. dat als je zoekterm voorkomt in een productnaam, leveranciersnaam, producttoelichting, gekoppelde referentiecomponent of standaard, het resultaat wordt getoond. Er zijn ook (onzichtbare) synoniemen voor zoektermen.

Aan de linkerkant staan twee filtermogelijkheden: op leverancier of op referentiecomponent. Achter de te zetten filters staat een getal. Dit getal geeft aan hoeveel resultaten je krijgt als je de filter selecteert. Wanneer je een leverancier aanklikt, worden aan de rechterkant de pakketten van deze leverancier getoond. De geselecteerde filter (naam van de leverancier) wordt links bovenaan onder een kopje “Filters” getoond. Bij het zetten van een vinkje achter de naam van een leverancier veranderen de getallen achter de filter “Referentiecomponenten”. Dit nieuwe getal geeft het aantal pakketten aan dat de gekozen leverancier kan aanbieden voor de verschillende referentiecomponenten. Het is ook mogelijk beide filtermogelijkheden tegelijk aan te zetten; dan wordt er gefilterd op zowel leverancier als referentiecomponent. Aan de rechterkant van je scherm worden de pakketten getoond die een gekozen leverancier heeft voor de gekozen referentiecomponent. Je kunt een gekozen filter weer uitzetten door linksboven op de betreffende filter te klikken. 

 • Alle pakketversies en planningen

Steeds meer waterschappen hebben behoefte aan een overzicht met daarin gelijk zichtbaar de planning van de diverse pakketversies. Dit overzicht is vooral handig om vast te stellen welke pakketten nog in gebruik zijn en welke niet meer worden ondersteund. Er zijn filtermogelijkheden op Status planning, Leverancier, Referentiecomponent en Ondersteunde technologie.

 • Alle leveranciers

Het overzicht “Alle leveranciers” geeft een overzicht van alle leveranciers die zijn opgevoerd in de WILMA Softwarecatalogus. Door middel van de zoekfunctie kun je hier eenvoudig op zoeken.

 • Alle standaarden

Dit overzicht zal verwijzen naar een opsomming van alle standaarden waaraan pakketten mogelijk moeten voldoen. Alle standaarden hebben een toelichting en indien aanwezig een toelichting op het compliancy-instrument. Het compliancy-instrument is het instrument waarmee de leveranciers kunnen aantonen dat hun pakket voldoet aan de betreffende standaard.

 • Alle referentiecomponenten

Het overzicht “Alle referentiecomponenten” geeft een overzicht van alle referentiecomponenten zoals die in WILMA Online staan. De leveranciers koppelen hun pakketten aan de referentiecomponenten. Hiermee kunnen de leveranciers duiden welk functioneel gebied het pakket bestrijkt. Waterschappen kunnen bij een pakket aangeven voor welke referentiecomponent het pakket wordt gebruikt binnen hun waterschap. Op basis hiervan worden de pakketten geplot op de diverse kaarten die beschikbaar zijn in de WILMA Softwarecatalogus. De referentiecomponenten vormen derhalve de basis van de WILMA Softwarecatalogus en feitelijk de verbinding tussen vraag en aanbod.

 

MENUKEUZEN EN PAGINA`S ALLEEN TE RAADPLEGEN MET EEN ACCOUNT

 

Klik op “Inloggen” rechts boven in de menubalk. Vul hier de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) in die je hebt ontvangen. Je ziet nu de naam van je waterschap verschijnen op de plaats van “Inloggen”, met daaronder je inlognaam.

Hieronder heb je de volgende keuzes:

 • Mijn Softwarecatalogus

Door te klikken op "Mijn Softwarecatalogus" zie je het pakket- en koppelingenoverzicht van je eigen waterschap. Onder het eerste tabblad zitten de pakketten en onder het tweede tabblad de koppelingen. 

 • Alle waterschappen

Het overzicht “Alle waterschappen” geeft inzicht in welke waterschappen dezelfde pakketten gebruiken als jouw waterschap. Of juist pakketten gebruiken waarvan jij overweegt deze aan te schaffen. Ook in dit overzicht zijn diverse filters beschikbaar die kunnen helpen om het gewenste zoekresultaat te verkrijgen. Achter de diverse filters wordt aangegeven hoeveel waterschappen voldoen aan de betreffende filter. Dit aantal wordt kleiner naarmate je meer filters gebruikt. Met deze mogelijkheid kun je dus waterschappen zoeken die veel dezelfde pakketten hebben als je eigen waterschap of juist een pakket hebben dat jouw waterschap overweegt aan te schaffen. Je kunt contact opnemen met deze waterschappen en gezamenlijk optrekken bij het beheer, de implementatie van een bepaalde standaard of in de gezamenlijke opdrachtgeving. Ook is het zo makkelijk ervaringen uit te wisselen.

Mis je een leverancier, pakket of referentiecomponent, mail dan naar wswc@hetwaterschapshuis.nl