U bent hier

Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
Water- en bodembeheercomponent

Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).Toelichting:

Waterbodem- en bodembeheercomponent

Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).

Waterkeringbeheersysteem component

Component waarmee het beheer en de toetsing van waterkeringen wordt ondersteund.

Watersysteembeheersysteem component

Component specifiek ontwikkeld voor watersysteembeheer.

Webcastingcomponent

Component waarmee uitzendingen live via internet worden uitgezonden.

Webcontentpublicatie- en beheercomponent

Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen.Toelichting:De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem.

Wegenbeheercomponent

Component waarmee wegen, fietspaden, bermen en bermbegroeiing worden onderhouden en beheerd, gericht op veiligheid en ontsluiting.

Werkplekbeheercomponent

Component voor het inrichten, het op afstand beheren en monitoren van werkplekken

WIBON-component
Zaakbeheercomponent

Component voor het afhandelen van zaken van alle typen.

Zaakregistratiecomponent

Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.Toelichting:De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in het documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc.

Zaaktypecataloguscomponent

Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.Toelichting:De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus".

Zoekmachinecomponent

Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria.Toelichting:De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content.

Pagina's