U bent hier

Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
Relatiebeheercomponent (CRM)

Component voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met het waterschap onderhouden, vaak als onderdeel van CRM.

Remote sensing component

Component voor het verwerken en analyseren van Remote Sensing data (luchtfoto's en satellietdata).

Risicobeheersingscomponent

Component voor het beheersen van financiele, privacy- en informatiebeveiligings risico's.

Robot Process Automatisering component

De RPA component stelt in staat processen verder te digitaliseren, zonder dat aanpassing van ICT systemen nodig is. De component logt in op systemen, simuleert de keyboard- en muis-input en leest informatie van de schermen. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt voor eenvoudige repetitieve handelingen.

Roosterbeheercomponent

Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel.

Ruimtelijke planvormingscomponent

Component ter ondersteuning van het Planvormingsproces

Salarisadministratie- en -verwerkingcomponent

Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.

Samenwerkingscomponent

Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel.

Scanning- en imagingcomponent

Component die het mogelijk maakt om analoge gegevens om te zetten in digitale gegevens die eenvoudig toegankelijk zijn binnen bedrijfsprocessen. Wanneer het omzetten plaatsvindt op een geprotocolleerde en goedgekeurde manier kunnen ontstane digitale gegevens als voldoende authentiek worden beschouwd en kunnen de oorspronkelijke analoge gegevens desgewenst worden vernietigd.

Schadeafhandelcomponent

Component voor het registreren en afhandelen van schade.

Schouwcomponent

Component voor het inspecteren (schouwen) van de obecten uit het watersysteem - en -kering

Sectoraal Gegevens Knooppunt Component

Component voor het samenbrengen en ontsluiten van de gegevens binnen/van de waterschapssector.

Serviceregistercomponent

Component voor het ontsluiten van beschikbare webservices binnen het waterschap.

Sociale mediacomponent

Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden.

Softwarelicentiebeheercomponent

Component voor het beheren van softwarelicenties.

Softwareontwikkelcomponent

Component voor het ontwikkelen van software.

Sonderingen- en boringregistercomponent

Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen)

Subsidiescomponent

Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.

Systeem- en netwerkbeheercomponent

Component waarmee informatiesystemen en netwerken worden beheerd en gemonitored.

Tekeningenbeheercomponent

Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D).

Telecommunicatiecomponent

Component voor het beheer van telecommunicatie-infrastructuur.

Terugmeldingen-registratiecomponent

Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan.

Thesauruscomponent

Component voor die een verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties.

Tijd- en meetreekscomponent

Component voor het registreren, valideren en delen van tijd- en meetreeksgegevens (kwantiteit en kwaliteit).

Tijdregistratiecomponent

Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.

Pagina's