U bent hier

Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
Narrowcasting component

Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep.

Notificatierouteringcomponent

Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers.

Onlinebetalingcomponent

Component voor het online kunnen betalen.

Ontwerpberekeningscomponent

Component voor het uitvoeren van ontwerpberekeningen voor electrotechnische-, werktuigbouwkundige- en civieltechnische installaties

Open Data Portaal component

Component waarmee open data van een waterschap gestructureerd beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerde afnemers.

Open Informatie Portaal component

Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de afnemersvoorkeuren.

Outputmanagementcomponent

Systeem voor ondersteuning van aanmaken en afdrukken van documenten.

Personeelsinformatiecomponent

Ondersteuning HR processen (ook wel: personeelsinformatiesysteem).

Planning en control component

Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren.

Printercomponent

Component voor het beheren van printers

Procesautomatiseringcomponent

Component waarmee processen geautomatiseerd worden uitgevoerd, bestuurd en gemonitored.

Producten-en-dienstencataloguscomponent

Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus.

Projectmanagementcomponent
Relatiebeheercomponent (CRM)

Systeem voor beheer van contacten en relaties met klanten (burgers en bedrijven). Systeem voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met de gemeente onderhouden, vaak als onderdeel van CRM.

Remote sensing component

Component voor het verwerken en analyseren van Remote Sensing data (luchtfoto's en satellietdata).

Risicobeheersingscomponent

Component voor het beheersen van financiele, privacy- en informatiebeveiligings risico's.

Robot Process Automatisering component

De RPA component stelt in staat processen verder te digitaliseren, zonder dat aanpassing van ICT systemen nodig is. De component logt in op systemen, simuleert de keyboard- en muis-input en leest informatie van de schermen. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt voor eenvoudige repetitieve handelingen.

Roosterbeheercomponent

Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel.

Ruimtelijke planvorming component

Component ter ondersteuning van het Planvormingsproces

Salarisadministratie en -verwerkingcomponent

Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.

Samenwerkingscomponent

Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel.

Scanning-en-imagingcomponent

Component die het mogelijk maakt om analoge gegevens om te zetten in digitale gegevens die eenvoudig toegankelijk zijn binnen bedrijfsprocessen. Wanneer het omzetten plaatsvindt op een geprotocolleerde en goedgekeurde manier kunnen ontstane digitale gegevens als voldoende authentiek worden beschouwd en kunnen de oorspronkelijke analoge gegevens desgewenst worden vernietigd.

Schadeafhandelcomponent

Component voor het registreren en afhandelen van schade.

Schouwcomponent

Component voor het inspecteren (schouwen) van de obecten uit het watersysteem - en -kering

Sectoraal Gegevens Knooppunt Component

Component voor het samenbrengen en ontsluiten van de gegevens binnen/van de waterschapssector.

Pagina's