U bent hier

Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
Landelijke voorziening portaalcomponent

Component op internet die landelijk beschikbaar is en data ontvangt en ontsluit van overheden en data levert aan overheden.

Landmeetkundecomponent

Component voor landmeetkundige toepassingen en verwerking van landmeetkundige gegevens.

Linked Data component

Component waarmee gestructureerde data worden gepubliceerd op het internet, zodanig dat de data met elkaar verbonden kunnen worden.

Loggingcomponent

Component voor het centraal vastleggen en analyseren van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met (vertrouwelijke) gegevens.

Media afspeelcomponent

Component voor het afspelen van diverse streaming media, zoals films en geluidsopnames

Mediamonitor- en webcarecomponent

Component voor het monitoren van sociale media, websites en nieuwsgroepen, het maken van analyses en rapportages, en bepaalde berichten.

Meet- en regelsignalen verzamel-, verwerk- en visualisatiecomponent (SCADA)

Component waarmee metingen en data over de aansturing en werking van installaties worden samengebracht, geanalyseerd en visueel gemonitored.

Meldingen- en incidentencomponent

Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.

Message Queueing (MQ) component

Component voor het routeren en transformeren van berichten (middleware).

MijnWaterschap component

Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap

Mobiele appcomponent

Component die voor diverse doeleinden gebruikt wordt vanaf een mobiel device, zoals een smartphone.

Modellerings- en simulatiecomponent

Component om de fysieke werkelijkheid (van bijvoorbeeld het watersysteem) te modelleren en te simuleren wat de gevolgen zijn van specifieke omstandigheden op de gemodelleerde werkelijkheid.

Narrowcasting component

Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep.

Notificatierouteringcomponent

Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers.

Onlinebetalingcomponent

Component voor het online kunnen betalen.

Ontwerpberekeningscomponent

Component voor het uitvoeren van ontwerpberekeningen voor electrotechnische-, werktuigbouwkundige- en civieltechnische installaties

Open Data Portaal component

Component waarmee open data van een waterschap gestructureerd beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerde afnemers.

Open Informatie Portaal component

Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de afnemersvoorkeuren.

Outputmanagementcomponent

Component voor het via diverse kanalen verzenden van informatie en documenten, waaronder MijnOverheid Berichtenbox (digitaal) en printstraat (analoog).

Planning en control component

Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren.

Printercomponent

Component voor het beheren van printers

Procesautomatiseringscomponent

Component ter ondersteuning van de geautomatiseerde besturing van continue en batchprocessen met behulp van een (proces)computer. Met name de technische automatisering bij waterschappen.

Producten-en-dienstencataloguscomponent

Component voor ondersteuning van het beheer van de producten- en dienstencatalogus van het waterschap.

Projectmanagementcomponent

Component voor het beheren en monitoren van projecten, programma's en portfolio's.

Referentiecomponent onbekend

Indien voor een softwareproduct geen referentiecomponent gekozen kan worden, kies dan dit referentiecomponent. Gelieve dit te melden bij het wswc@hetwaterschapshuis.nl.

Pagina's