U bent hier

Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
Enterprise Data Hub (EDH) component

Component voor centrale registratie en ontsluiting van een grote verzameling gestructureerde en ongestructureerde data (data lake) binnen een organisatie.

Enterprise resource planningcomponent (ERP)

Component die wordt gebruikt ter ondersteuning van een organisatie in de volle breedte, dus zowel de administratieve, financiële, commerciële en logistieke bedrijfprocessen.

Facilitair reserveer- en uitleencomponent

Ondersteuning facilitaire zaken, ook wel Facilitair managementinformatiesysteem (MIS), of Executive Information System (EIS) genoemd.

Filetransfercomponent

Component voor het uitwisselen van gegevensbestanden tussen twee computers of netwerken.

Financieel component

Systeem voor financi?el management, administratie en budgetbeheersing.

Fotogrammetrisch component
Fysiek-en-omgevingsbeveiligingscomponent

Component voor beheersing van fysieke en omgevingsbeveiliging.

Gebouwinstallatiecomponent

Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige installaties, centraal aan te sturen (reguleren), te bedienen en te laten samenwerken (communiceren).

Gegevensbeschrijvingscomponent
Gegevensdistributiecomponent
Gegevensmagazijncomponent
Gegevensportaalcomponent

Component waarmee data gestructureerd wordt verzameld en ontsloten.

Generiek Zaakafhandelcomponent

Component voor het afhandelen van zaken van alle typen.

Geo-gegevens beheercomponent (GIS)

Component om (ruimtelijke) gegevens/informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie, op te slaan, te beheren, te bewerken, te analyseren en/of te presenteren.

Grafische creatie- en bewerkingscomponent

Component voor het grafisch creëren en bewerken van beeldmateriaal

Grondzakenregistratiecomponent

Systeem voor het registreren van eigendommen van het waterschap en registratie van de gebruikers van die eigendommen.

Helpdeskcomponent

Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.Toelichting:De component zorgt dat ingediende meldingen van gebruikers gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt (bijv. conform ITIL) kunnen worden afgehandeld. Meldingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op facilitaire of IT-gerelateerde zaken. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende melding is en om eventueel hierop te reageren. Helpdeskcomponent is met name bedoeld voor ondersteuning van interne medewerkers.

HRM-component

Component voor het administreren en managen van medewerkers. Toelichting: Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens.

Identiteit- en authenticatiecomponent

Component voor het registreren van de identiteit en rechten van gebruikers voor gebruik van informatiesystemen.

Identiteit- en autorisatieregistratie-component

De centrale opslagplaats voor het administreren van de identiteiten en rechten van gebruikers van IT- en informatiesystemen.

Inkoopcomponent

Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt.

Inspectiecomponent

Component voor het inspecteren van de assets van het waterschap.

Intranetcomponent

Systeem voor het realiseren en beheren van de interne website (website alleen te gebruiken door personeel van de gemeente).

IT-objectencomponent

De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase"

Kantoorautomatiseringcomponent

Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, email en agenda.

Pagina's