U bent hier

Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
Facilitair reserveer- en uitleencomponent

Component voor ondersteuning facilitaire zaken.

Filetransfercomponent

Component voor het uitwisselen van gegevensbestanden tussen twee computers of netwerken.

Financieel component

Systeem voor financi?el management, administratie en budgetbeheersing.

Fysiek-en-omgevingsbeveiligingscomponent

Component voor beheersing van fysieke en omgevingsbeveiliging.

Gebouwinstallatiecomponent

Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige installaties, centraal aan te sturen (reguleren), te bedienen en te laten samenwerken (communiceren).

Gegevensbeschrijvingscomponent

Component waarmee de definitie en structuur van gegevens worden vastgelegd, meestal in de vorm van metadata.

Gegevensdistributiecomponent

Component voor distributie van basis- en kerngegevens naar afnemende applicaties. De gegevensdistributiecomponent wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden.

Gegevensmagazijncomponent

Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan en te combineren voor analyses en rapportages.

Gegevensportaalcomponent

Component waarmee data gestructureerd wordt verzameld en ontsloten.

Geo-gegevensbeheer- en -analysecomponent (GIS)

Component om (ruimtelijke) gegevens/informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie, op te slaan, te beheren, te bewerken, te analyseren en/of te presenteren.

Grafische creatie- en bewerkingscomponent

Component voor het grafisch creëren en bewerken van beeldmateriaal

HRM-component

Component voor het administreren en managen van medewerkers. Toelichting: Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens.

Identiteit- en authenticatiecomponent

Component voor het registreren van de identiteit en rechten van gebruikers voor gebruik van informatiesystemen.

Inkoopcomponent

Een component die het inkopen van producten en diensten ondersteunt.

Inspectiecomponent

Component voor het inspecteren van de assets van het waterschap.

IT-objectencomponent

De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase"

Kantoorautomatiseringscomponent

Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, email en agenda.

Kascomponent

Component waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld.

Kennisbeheercomponent

Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.

Ketenpartner-portaalcomponent

Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten van het waterschap

Klachten- en meldingencomponent

Component voor vastlegging van klachten en meldingen van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij het waterschap binnenkomen.

Klantgeleidingcomponent

Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening.

Klanttevredenheidcomponent

Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening van het waterschap kan worden gemeten en vastgelegd.

KLIC-component

Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken

Laboratorium Informatie Management component

Component die de laboratoriumactiviteiten ondersteunt met betrekking tot de administratieve en coördinerende taken van de monsterverwerking en de verzameling en evaluatie van analysegegevens

Pagina's