U bent hier

Referentiecomponenten

Naam Beschrijving
BPM-engine-component

Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. Toelichting: De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) aansturen.

Business intelligencecomponent (BI)

Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van analyses en rapportages.

Business process managementcomponent (BPM)

Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. Toelichting: De component ondersteunt bij het inrichten en (laten) uitvoeren van werkzaamheden binnen gedefinieerde bedrijfsprocessen. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door actoren of applicaties. Een bij elkaar behorende verzameling processtappen wordt soms aangeduid met de term "workflow".

Calamiteitenzorgcomponent

Component voor ondersteuning van processen rond calamiteitenpreventie- en beheersing.

Callcentercomponent

Component voor met name het efficiënt registreren en (indien relevant) verdelenvan inkomende telefonische calls.

Cloud bestandsopslagcomponent

Component die de mogelijkheid biedt om bestanden 'in the cloud' op te slaan.

Cloud computingcomponent

Platform as a Service waarop gewenste standaard softwaretoepassingen beschikbaar zijn.

Connectiviteits- en integratiecomponent

Component voor het koppelen van bedrijfssystemen van de organisatie onderling en met die van ketenpartners en landelijke registraties, waarmee een beheersbare integratie van het applicatielandschap kan worden gerealiseerd, bij voorkeur gebaseerd op herbruikbare en uniforme standaarden.

Contractbeheercomponent

Component voor het beheren van contracten met klanten en leveranciers.

Data-analyse- en datasciencecomponent

Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning.

Data-warehousecomponent

Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan en te combineren voor analyses en rapportages.

Databasebeheercomponent

Component voor het beheer en onderhoud van databases.

Databasecomponent

Component ter ondersteuning van digitaal opgeslagen gegevensverzamelingen, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik van de database.

Dataextractie-, transformatie- en -laadcomponent (ETL)

Component voor het laden, controleren en transformeren van data (in veel gevallen naar een centraal datawarehouse), inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer.

Digikoppelingadaptercomponent

Component waarmee aangesloten wordt op de landelijke bouwsteen Digikoppeling.

Digitaal ontwerpencomponent (CAD)

Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten.

Digitale handtekeningcomponent

Component om de de authenticiteit te borgen van geavanceerde- en gekwalificeerde digitale handtekeningen.

Documentbeheercomponent

Component voor het tonen en beheren van documenten.

Documentcreatiecomponent

Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens.

Documentregistratiecomponent

Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.

e-Depotvoorziening

De e-Depotvoorziening wordt gebruikt voor de opslag van alle informatieobjecten, zowel met als zonder archiefstatus. De e-Depotvoorziening bevat naast de archieffunctionaliteit tevens de functionaliteit voor het het documentbeheer.

E-formulieren publicatie- en -beheercomponent

Component voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren.

Elektronische servicebuscomponent (ESB)

Component voor het orkestreren en transformeren van binnenkomende informatie naar de juiste betekenis voor de ontvanger (Middleware).

Enterprise Data Hub (EDH) component

Component voor centrale registratie en ontsluiting van een grote verzameling gestructureerde en ongestructureerde data (data lake) binnen een organisatie.

Enterprise resource planningcomponent (ERP)

Component die wordt gebruikt ter ondersteuning van een organisatie in de volle breedte, dus zowel de administratieve, financiële, commerciële en logistieke bedrijfprocessen.

Pagina's